Aan het gedrag van een dier kan je veel zien: of het blij is of ongelukkig, maar ook of het gezond of ongezond is. Helaas worden gedragingen van een dier vaak niet goed gezien, omdat wij ze interpreteren vanuit ons eigen mensengedrag. Problemen ontstaan dus vaak omdat wij het gedrag van ons dier niet goed lezen. Dit kan in veel gevallen leiden tot verkeerde behandelingen c.q. oplossingen waardoor het van kwaad tot erger kan gaan terwijl vaak een minimale aanpassing in huis of in de wijze van reageren een hele andere wending had kunnen geven aan de situatie.

Daarnaast zijn dieren vaak ook nog eens heel goed in het maskeren van hun gedrag. Pijn wordt bijvoorbeeld nauwelijks geuit of laten zien, omdat het instinct van het dier zegt dat het zich niet zwak moet opstellen ten opzichte van een roofdier want het zou dan sneller aan zijn einde kunnen komen.

Vervolgens heb je ook nog gedragsproblemen en probleemgedrag. Gedragsproblemen zijn problemen waar het dier onder lijdt zoals angstig/agressief gedrag. Probleemgedrag zijn gedragingen die voor het dier totaal natuurlijk zijn maar voor de eigenaar een probleem: zoals bij een kat het nagelsscherpen aan meubilair.

De kunst is om oplossingen te vinden waarmee zowel eigenaar als dier weer tevreden zijn en het dier weer in balans kan komen. Wanneer een gedragscasus meer aandacht nodig heeft dan ik kan geven, een diepere kijk, dan werk ik heel graag samen met Amber Hiensch. Zij is met name gespecialiseerd in kattengedrag en heeft daar een hele goede kijk op.