De definitie van voeding is:  “alle (an-) organische stoffen die nodig zijn voor een organisme om energie op te kunnen wekken voor alle processen in het lichaam, waaronder groei”.

Dieren zijn echter afhankelijk geworden van de mens: wanneer, welk en de hoeveelheid voeding wordt door ons bepaald. Ook het uiterlijk is aangepast door de mens en hierdoor ook o.a. het bewegingspatroon, interactie en voortplanting.
De eetbehoefte van mens en dier is in de loop der jaren sterk veranderd. Zo zijn factoren als luchtvervuiling, stress, kunstmatige hulpstoffen en medicijnen belangrijke factoren die van invloed zijn op de voeding. Vaak wordt voeding geoptimaliseerd om de smakelijkheid te vergroten,  tekorten aan te vullen en de darmflora te herstellen.

Koolhydraten zijn echter niet goed voor vleeseters, wat wel vaak in de voeding wordt toegevoegd, evenals E621 wat het verzadigingsgevoel verzwakt. Men gaat hierbij voorbij aan het feit dat ieder individu anders is en wat dus voor de één goed is niet automatisch ook voor de ander goed is.

Voeding voedt, ondersteunt het afweersysteem en beschermt tegen schadelijke stoffen, zoals straling, oxidanten, zware metalen en verzuring.

 

Elk dier heeft een individuele behoefte, die ik zal  beoordelen. Zo kijk ik of het voer passend is voor het dier, of het de juiste voedingswaarden heeft en of er zo nodig aanvullingen nodig zijn die ook haalbaar zijn voor de eigenaar.