TTEAM, oftewel Tellington TTouch Every Animal Method, maakt het dier bewust van zijn lichaam (houding en beweging) en leert het een ander gedrags- en bewegingspatroon aan te nemen. Deze methode is ontwikkeld door Linda Tellington-Jones.

 

De houding/beweging van een dier heeft namelijk veel invloed op de manier, waarop het zich gedraagt. Het uiteindelijke doel is het dier lichamelijk, emotioneel en mentaal in balans te brengen.

Het bewustmaken van het dier geschiedt door aanraking (de TTouch), ongewone bewegingen en het op een andere manier leiden door materiaal op de grond in geval van hond en paard.
Bij paarden hoort hier ook nog het bewust rijden met behulp van speciaal Tteam materiaal bij. Tteam dient verschillende doelen, namelijk: effectiever gebruik van het lichaam, veranderen van een gedragspatroon, brengen van ontspanning, rust, minder stress en angst, bevorderen van een genezingsproces, verbeteren samenwerking tussen mens en dier, vergroten van het vertrouwen, ontwikkelen van een groter welbevinden en zorgen voor betere aarding.